0

ข้อแนะนำก่อนการซื้อสินค้า

1. ผ้ายกตัวผู้ป่วย Goodnite

 • ผ้ายกตัวผู้ป่วย Goodnite ถูกออกแบบใช้งานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระยะทางสั้นๆ เช่น จากเตียงไปรถเข็น หรือจากรถเข็นขึ้นรถ, ลงรถ ไม่ได้ถูกออกแบบในการใช้งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระยะทางไกล เช่นจากบันไดชั้นบนลงชั้นล่าง ทางบริษัทไม่แนะนำให้ลูกค้าใช้งานผ้ายกตัวในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะดังกล่าว และแนะนำให้ลูกค้าใช้งานตามที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานเท่านั้น

 • ผ้ายกตัวผู้ป่วย Goodnite ต้องใช้อย่างน้อยผู้ดูแล 2 คนในการใช้งาน หากมีผู้ดูแลคนเดียว ทางบริษัทไม่แนะนำให้ใช้งาน

 • ผ้ายกตัวผู้ป่วย Goodnite สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด  120 กก. หากลูกค้าใช้งานกับคนไข้ที่น้ำหนักมากกว่าที่ระบุและเกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือคนไข้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น เพราะลูกค้าใช้งานผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน 

 • ผู้ป่วยควรสามารถนั่งทรงตัวเองได้จึงจะเหมาะสมในการใช้งานสินค้า เพราะเวลาที่ผู้ดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปรถเข็น จะเคลื่อนย้ายในท่านั่ง หากผู้ป่วยไม่สามารถทรงตัวในท่านั่งได้เลย ทางบริษัทแนะนำให้มีผู้ดูแลอีกท่านประคองผู้ป่วยจากด้านหลัง

 • ผ้ายกตัวผู้ป่วย Goodnite ไม่กันน้ำ ไม่สามารถโดนน้ำได้ ไม่แนะนำให้ใช้เข้าห้องน้ำ

 • ผ้ายกตัวผู้ป่วย Goodnite สามารถซักผ้าได้ตามปกติ ซักเครื่องหรือซักมือก็ได้ แต่บริษัทแนะนำให้ซักมือเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวที่สุด 

 • หากสินค้าเกิดความเสียหายขึ้นหรือเกิดอันตรายจากการใช้งาน เนื่องจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์หรือนอกเหนือไปจากที่แนะนำอยู่ในคู่มือการใช้งาน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีใดใดทั้งสิ้น


2. ไม้เท้าเก้าอี้ Tada-Chair 

 • ไม้เท้าเก้าอี้ Tada-Chair เป็นไม้เท้าพกพาที่สามารถเปลี่ยนจากไม้เท้าเป็นเก้าอี้ได้ หรือจะเปลี่ยนจากเก้าอี้กลับกลายเป็นไม้เท้าได้ง่ายๆ เพียงแค่หมุนปุ่มที่ติดไว้ตรงด้ามไม้เท้า 


 • ในการเปลี่ยนไม้เท้าเป็นเก้าอี้หรือการพับเก็บเก้าอี้กลับเป็นไม้เท้า มีอธิบายแนะนำขั้นตอนการใช้งานอยู่ในคู่มือและแผ่นภาพพร้อมคำอธิบายในการใช้งาน ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าศึกษาคู่มือการใช้งานและอ่านทำการเข้าใจให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งานสินค้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และหากสินหาเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือ ในกรณีนี้จะอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากศึกษาคู่มือการใช้งานหรืออ่านแผ่นภาพอธิบายการทำงานสินค้าก่อนเลือกซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อผ่าน LineID : @kaigosensei เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
  ที่จะให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยลูกค้าทุกท่าน 

 • ไม้เท้าเก้าอี้ Tada-Chair สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 กก. ทางบริษัทไม่แนะนำให้ใช้กับคนที่มีน้ำหนักเกินกว่านั้น หรือการใช้ไม้เท้าเก้าอี้เป็นที่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก. หากสินค้าเกิดความเสียหายขึ้น เนื่องจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีใดใดทั้งสิ้น 

 • ท่านั่งที่ถูกวิธีในการใช้งานไม้เท้าเก้าอี้ คือ การนั่งโดยหันหลังออกจากด้ามไม้เท้า ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง
 • วิธีการดูแลรักษาให้ไม้เท้ามีอายุการใช้งานที่ยืนยาวคือเก็บรักษาสินค้าในที่ร่ม อากาศถ่ายเท ไม่มีแดด หรือแหล่งกำเนิดความร้อนอยู่ใกล้ๆอุณหภูมิที่เหมาะสมคือระหว่าง 5°C- 30 °C 
 • พยายามเก็บรักษาไม้เท้าเก้าอี้ให้แห่งอยู่เสมอไม่เปียกชื้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยืนยาว 
 • ในกรณีที่ไม้เท้าไม่สามารถกางออกได้ลื่นไหล แนะนำให้ใช้ Silicone spray ฉีดไปในจุดที่ติดขัด ห้ามใช้จารบีเด็ดขาด 
 • ส่วนมือจับของไม้เท้าเก้าอี้จะมีเชือกห้อยอยู่ซึ่งสามารถถอดออกหรือเก็บเข้าไปได้ในช่องเก็บ ซึ่งสามารถดึงเชือกออกมาเพื่อใช้สำหรับแขวนไม้เท้าเก้าอี้ในการเก็บ 

3. รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

เนื่องจากอุปกรณ์รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไคโกะ นั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
ในหลากหลายสถานการณ์ ลูกค้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบการทำงานและข้อจำกัดในการใช้งานของรถเข็น


1. สถานที่ที่ใช้งาน

 • ความสูงของเตียง หรือ โซฟา ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 43 ซม. และ ไม่สูงกว่า 60 ซม.
  เนื่องจากเป็นระดับความสูงที่รถเข็นไคโกะสามารถปรับได้ และที่ฐานเตียงหรือโซฟาจะต้อง
  มีช่องว่างที่มีความสูงอย่างน้อย 12 ซม. เพื่อให้รถเข็นไคโกะสามารถเข็นเข้าไปได้


 • ความสูงของรถเข็นไคโกะ จะไม่สามารถปรับขึ้นลงได้เมื่อมีผู้ป่วยนั่งบนที่นั่งแล้ว ท่านจึงต้องวัดความสูงของสถานที่ที่ท่านต้องการย้ายผู้ป่วยไป เช่นเก้าอี้หรือโซฟา ควรมีความสูงเท่ากับหรือต่ำกว่ากับความสูงของเตียงเล็กน้อย และในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการย้ายผู้ป่วยไปขับถ่ายโดยเข็นคล่อมชักโครก ลูกค้าต้องมั่นใจว่าความสูงของชักโครกนั้นต่ำกว่าความสูงของที่นั่งของรถเข็นไคโกะพอสมควร และพื้นที่ในห้องน้ำไม่ควรแคบเกินไป หรือไม่มีอะไรขวางบริเวณชักโครก ท่านจึงสามารถใช้รถเข็นไคโกะได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด


 • ต้องมีที่ว่างบริเวณด้านซ้าย และด้านขวาของที่นั่งอย่างน้อยข้างละ 40 เซนต์ เพื่อให้รถเข็นไคโกะ เปิดและปิดเวลาที่จะยกตัวผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปที่รถเข็นวีลแชร์ รถเข็นวีลแชร์นั้นก็จะต้องสามารถยกพนักวางแขนทั้งสองข้างหลบได้ และไม่มีล้อหลังขนาดใหญ่เกินไปจนกลายเป็นที่กั้นด้านซ้ายและขวาของที่นั่ง จึงจะสามารถใช้รถเข็นไคโกะ ย้ายผู้ป่วยไปได้


 • พื้นที่ที่เข็นรถเข็นไคโกะต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ขรุขระ หรือหากมีทางต่างระดับ ทางต่างระดับนั้นก็ไม่ควรสูงเกิน 5 เซนต์ หากมีสิ่งกีดขวางหรือทางต่างระดับสูงกว่า 5 เซนติเมตร ท่านควรใช้อุปกรณ์ทางลาด วางเพื่อที่จะสามารถเข็นรถเข็นไคโกะ ผ่านไปได้

 • รถเข็นไคโกะไม่สามารถใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถได้ หากลูกค้าต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทางบริษัทแนะนำให้ใช้ผ้ายกตัวผู้ป่วยเป็นตัวช่วยในการใช้งาน 


2. สุขภาพของผู้ป่วย


2.1 หลังจากที่ผู้ดูแลพยุงตัวผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งแล้ว ผู้ป่วยควรจะสามารถทรงตัวนั่งได้เอง เนื่องจากการใช้งานรถเข็นไคโกะ นั้นจะต้องโยกตัวผู้ป่วยไปทางซ้ายและด้านขวาเล็กน้อยเพื่อให้ที่นั่งของรถเข็นไคโกะเข้าไปที่ตำแหน่งที่บริเวณใต้ก้นของผู้ป่วย และผู้ป่วยทรงตัวไม่ได้เลย

แนะนำว่าจะต้องมีผู้ดูแลอีกท่านช่วยประคองตัวผู้ป่วย


2.2 ผู้ป่วยควรจะสามารถจับที่ด้ามจับประคองตัวที่รถเข็นได้ เพื่อช่วยไม่ให้ผู้ป่วยเซไปด้านใดด้านนึง
หากผู้ป่วยไม่มีแรงแนะนำว่าควรใช้สายรัดพยุงตัวขณะใช้งาน


2.3 ผู้ป่วยที่อ้วนหรือตัวใหญ่ เราแนะนำว่าควรวัดที่นั่งที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ประจำว่ามีขนาดใกล้เคียงกับที่นั่งของรถเข็นไคโกะ
หรือไม่ ความกว้างของที่นั่งรถเข็นไคโกะอยู่ที่ 47 ซม. และระยะห่างของที่วางแขนทั้ง 2 ข้างของรถเข็นไคโกะนั้นอยู่ที่ 42.5 ซม.

ถ้าความกว้างของเก้าอี้ที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ประจำใกล้เคียงกันก็สามารถใช้งานได้


2.4 ผู้ป่วยจะต้องไม่มีอาการเกร็งตัว หรือฝืนตัว เวลาที่ถูกทำการเคลื่อนย้าย


2.5 ผู้ป่วยควรมีสรีระที่สามารถนั่งบนเก้าอี้รถเข็นได้ เช่นสามารถงอขาเพื่อที่จะวางขาบนแป้นวางเท้าของรถเข็นได้เป็นต้น


2.6 ผู้ป่วยควรช่วยเหลือตัวเองได้บ้างระดับหนึ่ง ผู้ป่วยควรจะสามารถยกก้นได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากตอนที่ผู้ดูแลสอดที่นั่งเข้าไปใต้ก้นผู้ป่วยหากผู้ป่วยไม่สามารถยกก้นเองได้ จะทำให้ผู้ดูและสอดที่นั่งเข้าไปใต้ก้นได้ยาก แต่ถ้าผู้ป่วยสามารถยกก้นได้ด้วยตัวเอง ผู้ดูแลจะสามารถสอดที่นั่งเข้าไปใต้ก้นได้ง่าย ในกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ทางบริษัทแนะนำว่าควรจะมีผู้ดูแลช่วยเพิ่มอีก 1-2 คน จึงจะสามารถใช้งานรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ 


2.7 รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่แนะนำให้ยกรถเข็นในพื้นที่ต่างระดับ เนื่องจากจะเกิดอันตรายต่อผู้ดูแลและผู้ป่วยได้ ทางบริษัทแนะนำให้ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข็นในพื้นที่เรียบระดับเดียวกัน และหากจำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ต่างระดับแนะนำให้ใช้ทางลาดรถเข็น**กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆในการใช้งานก่อนสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทไม่ได้รับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้างต้นนี้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้ไม่พอใจในการใช้งานของรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไคโกะ


หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาใดๆ
โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า 

โทร : 096-829-3257

LineID : @kaigosensei

ยินดีรับบัตรเครดิต:มาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงิน


Copyright ® 2019 kaigosensei.com